Video
Foto / Photo
Desen / Drawings
Text

Arhitecți: 

Wespi de Meuron Romeo architects
Via G. Branca Masa 9
CH-6578 Caviano
Phone + 41 (0) 91 794 17 73
info@wdmra.ch
www.wdmra.ch

Amplasare: 

6575 San Nazzaro, Ticino, Elveţia

Client: 

Familia Ornella + Luca Romeo

Finalizare: 

Toamna 2021

Suprafaţa: 

Suprafaţa amplasamentului 415 m2
Suprafaţa construcţiei 180 m2
Suprafaţă locuibilă:
- parter 1: 20 m2
- parter 2: 60 m2
- parter 3: 55 m2
Total 135 m2
Încăperi secundare: 40 m2
Curţi acoperite: 30 m2
Curţi deschise: 65 m2

Colaboratori: 

Proiectanţi: Pianifica Ingegneri Consulenti SA, 6600 Locarno
Structură: IFEC Consulenze SA, 6802 Rivera

Firme: 

Contractor principal: Walzer costruzioni SA, 6652 Tegna
Ferestre metalice: SOREG AG, 8820 Wädenswil
Ferestre de lemn: Huber Fenster AG, Herisau
Tâmplărie: Romeo Buss GmbH, Arth-Goldau

Foto:

Giacomo Albo arhitect/fotograf
Piazza Garibaldi 3
23900 Lecco
+39 339 3288517
info@finearc.it
www.finearc.it

Mobilier:

- bucătărie, masă şi scaune, canapea, paturi, masa din studio:
pe baza desenelor arhitecţilor
- dotarea bucătăriei: V-Zug
- instalaţii: bucătărie CEA, duş Vola, baie GESSI

Descrierea proiectului:

 

Casa este concepută pentru o familie de patru persoane. Forma exterioară neregulată a clădirii este determinată de forma parcelei şi de distanţele de limitare respective.

În această formă neregulată este înscris un dreptunghi clar, care corespunde spaţiului de locuit interior încălzit; pe versanţii văii şi ai muntelui, sunt amplasate curţi interioare în faţa spaţiului de locuit.

Forma poligonală exterioară şi morfologia terenului fac clădirea să pară o stâncă arhaică. Această impresie este accentuată de suprafeţele brute din beton, care devin din ce în ce mai întunecate datorită intemperiilor, de plantele căţărătoare de pe faţade şi de puţinele deschideri mici pătrate din pereţi.

 

Spre strada privată din faţă, clădirea se prezintă ca o structură discretă, cu un singur etaj, închisă. Singura deschidere către stradă este poarta de oţel care dă în curtea de la intrare.

O curte lată de 3m, cu pavaj tradiţional din piatră naturală şi cu arbori, leagă casa de stradă şi accentuează acest spaţiu.

Pe partea văii, casa este percepută ca un volum mai mare, în trepte.

 

Casa este proiectata pe trei niveluri.

La etajul superior se află intrarea şi livingul-sufragerie cu bucătărie deschisă; două laturi au faţade complet închise; celelalte două laturi sunt complet vitrate spre curţile de pe laturile din deal şi din vale.

Curtea de la intrare din partea dinspre munte protejează casa de privirile din stradă şi oferă în acelaşi timp iluminare optimă şi lumină directă de la soare pentru spaţiul de locuit.

Pereţii închişi ai curţii de pe partea lacului reflectă lumina soarelui în interior. Într-un zid gros există o scară exterioară care duce la o mică terasă pe acoperiş, care oferă o perspectivă neîngrădită asupra lacului şi peisajului.

Spaţiul de living-sufragerie cu bucătăria deschisă funcţionează ca un spaţiu exterior în dialog cu curţile interioare parţial înverzite de pe laturile dinspre munte şi vale, accentuat şi de diversele luminatoare din acoperiş, şi astfel redă atmosfera şi lumina schimbătoare într-un mod neobişnuit de intens.

 

La etajul de mijloc se găsesc patru camere şi băile. Iluminarea naturală a acestui etaj este asigurată şi de curţile interioare care ies în afară spre vale.

Etajul inferior conţine o cameră de serviciu, depozite şi încăperi tehnice, precum şi o intrare secundară şi o ieşire spre grădină.

Architects: 

Wespi de Meuron Romeo architects
Via G. Branca Masa 9
CH-6578 Caviano
Phone + 41 (0) 91 794 17 73
info@wdmra.ch
www.wdmra.ch

Location: 

6575 San Nazzaro, Ticino, Switzerland

Client: 

Familia Ornella + Luca Romeo

Completion: 

Autumn 2021

Area: 

Site area: 415 m2
Surface of construction: 180 m2
Living area:
- ground floor 1: 20 m2
- floor 2: 60 m2
- floor 3: 55 m2
Total 135 m2
Secondary rooms: 40 m2
Covered courtyards: 30 m2
Open courtyards: 65 m2

Collaborators:

Engineer: Pianifica Ingegneri Consulenti SA, 6600 Locarno
Building physics: IFEC Consulenze SA, 6802 Rivera

Firms: 

Master builder: Walzer costruzioni SA, 6652 Tegna
Windows steel: SOREG AG, 8820 Wädenswil
Windows wood: Huber Fenster AG, Herisau
Joiner: Romeo Buss GmbH, Arth-Goldau

Pictures:

Giacomo Albo architect/photographer
Piazza Garibaldi 3
23900 Lecco
+39 339 3288517
info@finearc.it
www.finearc.it

Fixture:

- Kitchen, dining table and chairs, couch, beds, table studio:
design from architects
- kitchen devices: V-Zug
- Mountings: kitchen CEA, shower Vola, bath GESSI

Project description:

The house is designed for a family of four persons. The irregular outer form of the building is determined by the shape of the plot
and the respective border distances.
A clear rectangle is inscribed in this irregular form, which corresponds to the heated interior living space; on the valley and
mountain sides, inner courtyards are located in front of the living space.

The polygonal exterior form and the morphology of the terrain make the building appear as an archaic rock. This impression is
reinforced by the rough washed concrete surfaces, which become increasingly darker through weathering, the climbing plants
on the façades and the few small square wall openings.
Towards the private street in front, the building presents itself as a discreet, single-storey, closed structure. The only opening to
the street is the steel gate leading to the entrance courtyard.
A 3m wide forecourt with traditional natural stone paving and with trees connects the house to the street and enhances this
space.
On the valley side, the house is perceived as a larger, stepped volume.
The house is designed on three levels.
On the upper floor there is the entrance and the living-dining room with open kitchen; two sides have completely closed façades;
the other two sides are completely glazed towards the courtyards on the uphill and downhill sides.
The entrance courtyard on the mountain side protects the house from views from the street and at the same time provides
optimal lighting and direct sunlight for the living space.
The closed walls of the courtyard on the lake side reflect the sunlight into the interior. In a thick wall there is an external
staircase leading up to a small roof terrace, which offers an unlimited view of the lake and the landscape.
The living-dining space with the open kitchen acts as an outdoor space in dialogue with the partly green inner courtyards on the
mountain and valley sides, further enhanced by various roof lights, and thus conveys the changing atmosphere and light in an
unusually intense way.
Four rooms and the bathrooms are located on the middle floor. The natural lighting of this floor is also ensured by inner
courtyards protruding to the valley side.
The lowest floor contains a utility room, storage and technical rooms, as well as a secondary entrance and garden exit.

Arhitectura din noi